Regulamin

Regulamin sklepu internetowego JOHA STUDIO

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 

Sklep internetowy JOHA STUDIO, działający pod adresem johastudio.pl prowadzony przez A-DESIGN Anna Ceynowa-Barlak z siedzibą w Gdańsku przy ul. Leszczynowej 27/2, 80-175 , NIP: 5832790268 (dalej również jako „Sprzedający”), prowadzi sprzedaż towarów, za pośrednictwem sieci Internet.

Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem: ul Leszczynowa 27/2, 80-175 Gdańsk lub pod adresem poczty elektronicznej: sklep@johastudio.pl, tel. kontaktowy w godz. 09.00-14.00 to 507063176

Do korzystania ze sklepu internetowego JOHA STUDIO niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z procesorem o taktowaniu min. 400MHz, 128MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja > 7.0), Mozilla Firefox, Opera, Chrome), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego JOHA STUDIO towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.

Ceny widniejące na stronach internetowych sklepu johastudio.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym johastudio.pl składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie sklepu internetowego johastudio.pl. Przedmiotowa cena i opis towaru charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego johastudio.pl zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

TRANSAKCJA I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Zamówienia w sklepie internetowym johastudio.pl można dokonywać poprzez stronę internetową sklepu johastudio.pl – wypełniając formularz na stronie sklepu.

Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu na który ma być wysłany towar,  adresu email oraz telefonu kontaktowego.

Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji może zostać dodatkowo potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. 

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą elektroniczną.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego.

Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać na adres: A-DESIGN Anna Ceynowa-Barlak ul.Leszczynowa 27/2 80-175 Gdańsk niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy. 

Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Na Kupującym ciąży odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie odsyłanego towaru, w szczególności uchwytów meblowych, które należy każdy z osobna zapakować w miękką owijkę i zabezpieczyć tak aby nie przemieszczały sią podczas transportu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym bądź uszkodzonym A-DESIGN Anna Ceynowa-Barlak przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta.

PŁATNOŚĆ

 

Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego.

W sklepie johastudio.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

Przelew na konto bankowe Sprzedającego – przelewając pieniądze bezpośrednio na numer rachunku bankowego właściciela firmy A-DESIGN Anna Ceynowa-Barlak Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego;

Płatność e-przelewem za pośrednictwem serwisu Przelewy24 oraz Autopay (dawniej Blue Media S.A.) lub przez płatności odroczone i/lub ratalne PayPo -włączone w zależności od wartości zamówienia (od 10zł do 2000zł))

Płatność za pobraniem – płatność gotówką Kurierowi. Za wybór tej metody płatności pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 5zł.

Dostępne formy płatności widoczne są dla Kupującego na początku składania zamówienia.

Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem) lub pozytywny wynik autoryzacji płatności w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu  Przelewy24 lub Autopay (Płatności Shoper).

Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikiem ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu  Przelewy 24 lub Shoper Płatności.

DOSTAWA

 

Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronie internetowych sklepu johastudio.pl. Wysyłka towaru do 2-ch dni roboczych.

Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby wysyłka towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym.

W przypadku niemożliwości wysyłki towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego JOHA STUDIO w formie elektronicznej lub telefonicznie.

Dostawa towaru realizowana jest przesyłką we współpracy z wybranymi przez Sprzedającego firmami kurierskimi lub poprzez Paczkomaty Inpost.

W przypadku nieodebrania przesyłki paczkomatowej przez Kupującego w wyznaczonym przez firmę Inpost terminie, gdy przesyłka wróci do Nadawcy Kupujący ma obowiązek opłacenia kolejnej przesyłki zgodnie z cennikiem bez względu na wartość zamówienia.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący chyba, że dokonał zamówienia z bezpłatną przesyłką kurierską Inpost lub paczkomatową - w przypadku zamówień powyżej 300zł.

Sklep oferuje następujące formy dostawy:

- Paczka kurierska DPD - koszt 22zł

- Paczka kurierska Inpost - koszt 16,40zł (za pobraniem +5zł)

- Paczkomaty Inpost – koszt 15zł

 

Zaleca się, aby Kupujący ocenił stan towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności.

W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia.

Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie.

Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi w tym przypadku Sprzedający.

Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie JOHA STUDIO zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale „Zwroty i reklamacje”.

Podstawą reklamacji nie może być naturalny proces starzenia się mosiądzu – jest to cecha charakterystyczna dla tego metalu.

W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

GWARANCJA I SERWIS

 

Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym johastudio.pl są objęte 6 miesięczną gwarancją Sprzedającego.

Za wadę produktu nie uznaje się naturalnego zużycia produktu w szczególności procesy utleniania i innych reakcji chemicznych powłok metali, np. mosiądzu, miedzi, aluminium, stali.

Podstawą reklamacji jest oryginał lub kopia dokumentu zakupu.: paragon, faktura.

Sprzedający rozważy gwarancję w terminie 30 dni od dostarczenia wadliwego towaru i w przypadku uznania roszczenia, wymieni wadliwy towar na nowy lub (w przypadku w którym sklep johastudio.pl nie posiada w magazynie danego modelu) zwróci kwotę jaką kupujący za towar zapłacił na konto bankowe wskazane przez kupującego.

REKLAMACJE I ZWROTY

 

Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może: skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją), złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe. Kupujący może zostać poproszony o wysłanie zdjęć uszkodzonego produktu. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz – w przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sprzedającego – oryginał dokumentu gwarancyjnego lub kopię dokumentu zakupowego. Na Kupującym ciąży odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie odsyłanego towaru.

Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.

Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego).

W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny).

Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ponadto Kupujący będący konsumentem, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

Klient korzystając z prawa odstąpienia od umowy pokrywa koszt zwrotu towaru. Sklep johastudio.pl nie ma obowiązku odebrania przesyłek wysyłanych za pobraniem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Zamieszczone na stronach sklepu internetowego johastudio.pl zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia jak również w wyniku istnienia specyficznych śladów narzędzi użytych do produkcji produktów (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, faktura, wykończenie krawędzi itp.).

Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego johastudio.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Wykorzystane zdjęcia do prezentacji oferowanego przedmiotu są własnością prywatną. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie prezentowanych zdjęć w całości lub części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: Dz. U. 94 nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 nr 43 poz. 170.

A-DESIGN Anna Ceynowa-Barlak Ul. Leszczynowa 27/2 80-175 Gdańsk jest administratorem danych osobowych zbieranych od Kupujących w sklepie internetowym johastudio.pl

Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Kupujących, operatorom systemów płatności (w przypadku wybrania tej formy płatności) oraz instytucjom kredytującym zakup towarów (w przypadku zakupu towaru na raty).

Za wyraźną zgodą Kupującego jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w szczególności w celu dostarczenia materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez A-DESIGN Anna Ceynowa-Barlak oraz ich poprawiania.

Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia ani skorzystanie z innych usług.

Sprzedający szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod linkiem http://johastudio.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11 wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym johastudio.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

Opinie Klientów zamieszczone na stronie sklepu zbierane są przez Getreview i pochodzą z formularza wysłanego do Klienta po zakupie produktów o ile Klient wyraził zgodę podczas składania zamówienia na przesłanie formularza. 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług johastudio.pl zobowiązany jest do nieumieszczania na tych stronach treści o charakterze bezprawnym.

 

Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym https://johastudio.pl/pl/i/Regulamin/3 oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Sprzedającego

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego johastudio.pl

Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedającego. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w sklepie internetowym JOHA STUDIO konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja.

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 01.06.2020 i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.

Zmiany w regulaminie:

Zmiany w cenniku dostaw 24.03.2021

Zmiany w cenniku dostaw 14.10.2022

Zmiana właściciela sklepu Joha Studio z MB Project Maciej Barlak na A-DESIGN Anna Ceynowa-Barlak, dnia 01.11.2022

Dodatkowa forma płatności Przelewy24 - zmiana dnia 10.11.2022

Zmiany w cenniku dostaw 18.09.2023

 

INFORMACJE DODATKOWE

Część ikon wykorzystanych w sklepie wykonane zostało przez  Freepik  z  www.flaticon.com , <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/return-box" title="return box icons">Return box icons created by Rutmer Zijlstra - Flaticon</a>

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl